Tjänster / BAS P/U

Byggarbetsmiljösamordnare

Vi har utbildade och erfarna konsulter som kan ta rollen som Byggarbetsmiljösamordnare i ditt projekt

Varför byggarbetsmiljösamordnare?

Det är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete (byggherren) som ansvarar för att det tas hänsyn till arbetsmiljön under planering och projektering. Enligt arbetsmiljölagen ska byggherren utse dels en lämplig byggarbetsmiljösamordnade för planering och projektering (BAS-P), dels en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (BAS-U).

BAS-P och BAS-U

BAS-P ansvarar för planeringe och projekteringen med övriga intressenter i syfte att få en säker arbetsmiljö. Deltar även i planeringen och ledningen av projekteringen. Vid behov upprätta eller åta upprätta en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras. BAS-P ansvarar även för att skapa slutdokumentation som beskriver objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts upprättas i den omfattning som är av betydelse för säkerhet och hälsa bid arbete med drift, underhåll, reperationer, ändring och rivning av objektet.

BAS-U samordnar arbetena ur arbetsmiljösynpunkt. Anpassar eventuellt arbetsmiljöplan till hur arbetena verkligen utförs. Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig och följer upp att den följs.

Aktiviteter som byggarbetsmiljösamordnare

Vi hjälper er gärna med nästa projekt

Kontakta oss för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.