Tjänster / Bygglovsansökan

Bygglov

Bygglov behövs alltid när du bygger ett nytt hus, men även ibland vid utbyggnad och ombyggnad. Vi hjälper dig med processen och alla handlingar.

Vad är bygglov?

När du bestämt dig för att bygga om eller bygga till eller bygga nytt är det viktigt att du ansöker om bygglov. Bygglov ger dig tillstånd att utföra bygglovet på den tilltänkta tomten. Att ansöka om bygglov är tidskrävande och samt kräver kunskap om processen och de handlingar som krävs.

Läs mer på din kommuns hemsida för mer information om vad som gäller i din kommun.

Bygglovsansökan

Vi hjälper dig genom hela processen. Vi har en lång erfarenhet och kunskap om gällande regler och lagar som gäller. Vi hjälper dig med de handlingar som behövs för att genomföra ansökan.

Vi hjälper till med:

Vi hjälper er gärna med nästa projekt

Kontakta oss för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.