Tjänster / Energibalansberäkning

Vi utför energibalansberäkningar

När det är dags att ansöka om bygglov för en byggnad finns det en hel del regler som man måste ta hänsyn till. Bland annat så måste man följa Boverkets Byggregler (BBR) som gäller för alla ny-, om- och tillbyggnader i Sverige. En av dessa regler innebär att en energibalansberäkning måste upprättas.

Varför behövs energibalansberäkning?

Du som bygger nytt eller bygger till behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning eller energiberäkning som det även kallas. Detta är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Senast två år efter att byggnaden tas i bruk ska detta verifieras genom att utföra en energideklaration.

Vad innebär energibalansberäkning?

Beräkning för att bedöma en byggnads totala energiförbrukning samt säkerställning av myndighetskrav uppnås på ett beräkningsplan.

Våra energiexperter utför energiberäkningarna i enlighet med Boverkets ByggRegler, BBR och använder brukarindata i enighet med gällande BEN samt använder de senaste och bästa programvarorna för energiberäkningar genom VIP Energy.

Energiberäkning

Vi hjälper er gärna med energiberäkningen

Kontakta oss för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.