Tjänster / Entreprenadbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktning

Tekniskt och juridiskt kunniga oberoende besiktningsmän för entreprenadbesiktning.

Vad är entreprenadbesiktning?

När byggprojektet är färdigställt och ska överlämnas till beställaren görs en slutbesiktning av entreprenaden för att kontrollera att allt gått rätt till. Slutbesiktningen görs enligt AB 04 eller ABT 06 och utförs av en behörig besiktningsman. Besiktningen går ut på att undersöka om entreprenaden är godkänd; alltså om det som avtalats mellan entreprenör och byggherre/ beställare har uppfyllts.

En oberoende besiktningsman med specialistkunskap inom entreprenadbesiktning upprättar ett besiktningsutlåtande där eventuella fel och anmärkningar tas upp. Det är också besiktningsmannen som beslutar om entreprenaden ska godkännas eller inte. Även om det förekommer fel kan entreprenaden godkännas – i besiktningsutlåtandet framgår det vilka anmärkningar som tagits upp och vem som ansvarar för att åtgärda dem.

Utlåtandet över slutbesiktningen fungerar alltså som underlag för beställaren att påtala vad entreprenören är skyldig att avhjälpa, samt som en kontroll för att de fått det de beställt.

Områden för besiktning

Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar. Normalt sett åtar C&F sig rollen att som (huvud)besiktningsman och besiktningsman Bygg genomföra besiktningen.

Till övriga fackområden såsom anläggning/mark, rör, luft, el, styr, larm med mera anlitar vi, om så önskas, i aktuella fall biträdande besiktningsmän både inom och utanför C&F.

Inom ramarna för vad AB och ABT medger genomförs besiktningarna alltifrån långt uppdelade fortlöpande besiktningar till traditionella besiktningar av färdig entreprenad. För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet deltar vi i de branschorganisationer som finns.

Vi hjälper er gärna med nästa projekt

Kontakta oss för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.