Tjänster / Projektledning inom bygg

Projektledning av byggprojekt

Byggprojekt är ofta komplexa. Dessutom har du som beställare ett stort ansvar. Som byggprojektledare är vi er sakkunniga beställarombud som kan driva hela projektet från idé till färdigt resultat. Vi tar hand om tidsplanering, projektmöten, rapportering och uppföljning.

Varför behövs byggprojektledning?

Ett byggprojekt är en organisation, om än tillfällig. Därför behöver någon ta på sig rollen att leda byggprojektet för att få saker att hända. Professionell byggledning underlättar för alla parter, det vill säga för såväl beställare som entreprenörer och boende eller hyresgäster.

Vad innebär byggprojektledning?

Projektledning innebär att projektet blir gjort. På rätt sätt och enligt lagar, regler och branschnormer. Men alla byggprojekt är olika. Byggprojektledningen anpassas därför utifrån varje projekt. Några av de vanliga moment som ingår i det arbetet är listade nedan.

Projektledning

Vi hjälper er gärna med nästa projekt

Kontakta oss för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.